Ürün Pazarlama Karmasının 4 Maddesi

0
264
Ürün Pazarlama Karmasının 4 Maddesi

Ürün Pazarlama Karmasının 4 Maddesi

Ürün pazarlama karmasının 4 maddesi İngilizcede 4P (Product, Price, Place, Promotion) ürün, fiyat, dağıtım ve promosyon maddelerinden oluşmaktadır. İlk olarak pazarlama karması Neil Borden tarafından ortaya konulmuştur. İlk başlarda ürün planlama, ücretlendirme, markalandırma, dağıtım kanalı, kişisel satış, reklam, tanıtımlar, paketleme, gösteri, hizmet verme, insan gücü ve analiz gibi on iki birleşenden oluşmaktaydı. 1962 yılında 12 bileşeni içeren bu karma daha sadeleştirilmiş ve günümüzdeki yapıya bürünmüştür. Ürün, fiyat, dağıtım ve tanıtım olarak sıralanan yalın halini almıştır.

Ürün ve Fiyat

Pazarlamanın ilk basamağı ürün sürecidir. Pazara ne ile ulaşacağız, sektöre ne sunacağımız ilk aşamayı oluşturur. Pazara soyut ya da somut bir ürünle giriş yapabiliriz. Pazarlamasını yapacağımız ürünün kararını vermek ilk adımımız olacaktır. Hangi sektöre, hangi ürünle giriş yapacağımıza karar vermek pazarlama sürecinin ilk  “ürün” basamağını oluşturacaktır.

İkinci basamak ise sunduğumuz hizmet ya da ürün için bir fiyat belirlemektir. Bu süreçte üretim maliyetleri, tüketicinin ödemeye razı olduğu fiyata aralığı, hedef kitlenin durumuna göre bir fiyat politikası belirleyebilmek çok önemlidir. Ürün fiyatını maliyetinin altına düşürmemeli, tüketicinin ödeyebileceği fiyatında üstüne çıkartmamak gerekmektedir.

Rekabet ve alternatiflerin bu denli çok olduğu bir Pazar ortamında rekabet etmek güç olacaktır. Bu nedenle fiyatlandırma konusunda hassas davranmak gerekiyor. Arz edenin satmak istediği ve talep edenin ödemek istediği fiyat noktası tespit etmek gereklidir. Arz ve talep dengesini doğru bir şekilde koruyarak hareket etmek pazarda yer edinebilmek için çok önemlidir. Sadece maliyet kriterinin baz alınarak bir fiyatlandırma politikasının belirlenmesi ağır sonuçlar doğurabilir.

Dağıtım ve Tanıtım

Dağıtım, pazarlamanın en önemli süreçlerinden birisidir. Ürünlerin satış noktalarına doğru ve zamanında ulaştırılmasını kapsamaktadır. Bu süreç bir marka için hassasiyet gösterilmesi gereken bir noktadır. Örneğin; mükemmel bir tanıtım ve reklam çalışması yaparak ürünlerimizi bilinirliğini sağladık. Ancak ürününüzün satış noktasında yer almıyor oluşu tüm bu çalışmaları boşuna çıkartacaktır. Bu anlamda doğru fiyat, doğru müşteri ve doğru yer üçlüsüne kesinlikle dikkat edilmesi gereklidir.

Dağıtım sürecini doğru bir şekilde ilerlediği, ürünlerimizin satış noktalarında yer aldığını düşünelim. Dağıtım sürecinin doğru bir şekilde tamamlanmış olması da pazarlama sürecinin başarılı olarak gerçekleşmesini sağlamaz. Tanıtım faktörlerinin önemi bu noktada kendini göstermektedir. Satış noktalarında varlığımızı koruyor olsakta tüketicinin bundan habersiz olması pazarda yer edinmemizi engeller. Tüketici ürünün farkında değil ise pazarda varlık gösteremeyiz ve firma zarara uğrayabilir. Ürün için tanıtım çalışmaları sürekli olarak yapılmalı ve tüketicinin aklında yer edinmemiz gerekmektedir. Bu doğrultuda zihinleri canlı tutarak tutundurma çalışması yapmak pazarda sürekli olarak kalabilmemiz adına çok önemlidir. Sürdürülebilir bir Pazar payı için tanıtım çalışmalarını gerçekleştirmemiz yararlı olacaktır. Tanıtım elemanlarını ise reklam, kişisel satış, dijital medya ve halkla ilişkiler olarak tanımlayabiliriz.