Markalar İçin Gerilla Pazarlama

0
70
Markalar İçin Gerilla Pazarlama

Küresel değişim ve gelişimle beraber pazardaki rekabetin artması markaların pazarlama iletişime yoğunlaşmasını zorunlu kılmıştır. Gerilla pazarlama da reklam ve geleneksel pazarlama uygulamalarını kökten değiştiren bir bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımıdır. Viral yaratma amacıyla oluşturulur.

Gerilla Pazarlama Nedir?

Gerilla pazarlama öne çıkarılmak istenen ürünlerle günlük hayatın içerisindeki konumlarda alışılmadık bir karşılaşma yaratma eylemidir.

Minimum pazarlama bütçeleriyle kar elde etmenin en net örneklerinden bir tanesidir.

Hayal gücü, yaratıcı fikir ve yenilikçi zihinlerle oluşturulur.

Gerilla pazarlamanın avantajları arasında, düşük maliyet, internette viral olabilme, müşterilerin sözlü anlatımıyla hızlıca büyüyebilme ve müşteriler üzerinde kalıcı bir etki bırakabilme bulunmaktadır.

Bu çalışma, gerilla pazarlama ile ilgili geniş bir teorik çerçeve oluşturmaya odaklanmaktadır. Ayrıca çalışma, pazarlama yöneticilerine ilgili kararları alırken yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Geleneksel reklamcılık, tanıtım için belirli sermaye gerektirirken, zaman, enerji, hayal gücü ve bilgi varlıkları, gerilla pazarlamada birincil yatırımdır.

Gerilla Pazarlama Özellikleri ve Etkileri

  • Yenilik: Gerilla pazarlamada önemli olan nokta markanın rakiplerinden nasıl farklılaşıp sıyrılabileceği ve müşterilere ulaşabileceğidir. Bu amaç doğrultusunda gerilla pazarlama stratejileri yenilikçi olmalı ve başarılı, farklı bir izlenim bırakabilmelidir.
  • Sürpriz: Gerilla pazarlamada duygu en önemli faktörlerden biridir. Hedef kitle üzerinde şaşkınlık ve heyecan yaratmak da güçlü bir duygudur. Tüketicilerde uyarılmaya da sebep olur.
  • Netlik: Mesajın netliği, ne kadar anlaşılıyor olduğuyla doğru orantılıdır. Mesaj hedef kitle için ne kadar karmaşıksa, o kadar çok çaba ister ve anlaşılabilmesini zorlaştırır. Hedef kitlenin reklam sonrasından ürünü ya da markayı düşünebilmesi için önce mesajı anlamaları gerekir.
  • Estetik: Bu maddede estetik, mesajın estetik güzelliğinden çok yapısal uyumundan bahsetmektedir. Gerilla reklamlarında, birbirinden anlam açısından bağımsız maddelerin birleştirilerek bağlanması, reklamın estetik anlamdaki düzeyini artırır.
  • Mizah: Reklamlarda mizah faktörünün markaya karşı olumlu bir tutuma yol açtığı ve satın alma eğilimini artırdığı bilinmektedir. Mizah üründen bağımsız olarak ilk adımda hedef kitlenin dikkatini çekmek için de oldukça önemlidir.
  • İlgi düzeyi: Reklamda verilen bilgilerin verilmek istenen asıl fikre nasıl ve ne kadar katkıda bulunduğunun bir yansımasıdır. İlgi düzeyi, sadece reklam tutumuna ilişkin algıları yükseltmez aynı zamanda düşürebilir de.
  • Duygu uyarılması: Duygular, reklamın hedef kitle tarafından bağ kurup kurulamayacağını değerlendirir.