Hastalıkta “Sağlıkta” Dijital

0
117
hastalıkta sağlıkta dijital

Araştırmalar günümüzde internetin sağlık alanında da önemli bir başvuru merkezi haline geldiğini göstermektedir. Elektronik ortamda sağlıkla ilgili faaliyetler, dijital dünyanın sunduğu imkanlar sayesinde her geçen gün gelişmektedir. Gelişen medya teknolojileri ve internet kaynakları sağlık alanında bireylerin başvuru kaynaklarından biri haline gelmektedir. Dolayısıyla sağlık sorunları hakkında bilgiyi anlama ve uygulama becerilerinin, sağlığa ilişkin davranışlarda önemli bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Dijital pazarlama ajansı iCrossing tarafından yapılan ve 12 ay boyunca 644 denek üzerinde gerçekleştirilen bir araştırmada; katılımcıların yüzde 23’ünün interneti haftada bir veya daha fazla, yüzde 40’ının da ayda en az üç kez sağlık amaçlı kullandığı belirtilmiştir.

Sosyal Medyada Sağlık

Sağlığın geliştirilmesinde sosyal medyanın rolünü vurgulamak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Facebook sayfalarında sağlık olgusunun mevcut durumunu ortaya koymak amacıyla 2013 yılında yapılan çalışmada, en çok beğeni/izlem sayısına sahip ilk 12 sayfa içinden en fazla paylaşımın yapıldığı sayfada olan içerikler incelenmiştir. Daha çok bitkilerin faydalarına ait bilgilerin yer aldığı, paylaşımların önemli bir kısmının ürün, kişi ya da kurum tanıtma amacı taşıdığı ayrıca sağlık özelinde en çok paylaşımın sağlıktaki gelişmeler ile beslenme ve obezite ile ilgili bilgi içeriklerinden oluştuğu ifade edilmiştir.

Kullanıcıların sağlıkla ilgili web sitelerini ziyaret etme nedenleri

  • Doktor reçeteleri hakkında bilgi almak,
  • Hastalıklarla ilgili bilgi almak,
  • Sağlık durumu ile ilgili bilgi almak,
  • Diğer hastalarla iletişim kurmak gibi çok sayıda farklı madde ile sıralanmaktadır.

Günümüzde kendi sağlık yönetimine aktif olarak katılmak isteyen bireyler, merak ettikleri hususlarda daha çok bilgi sahibi olmak istemekte ve uygulanmakta olan ya da muhtemel tedavi yöntemleri hakkında en doğru, en geniş bilgi içeriğine ulaşmayı talep etmektedirler.

Elektronik iletişimde sağlık hizmetine ulaşmak kolaylaşırken, daha az popüler veya bilgi edinilmesi güç konularda ilgili web sitelerine ulaşmak mümkün olabilmektedir. Öte yandan elektronik iletişim, düşük sosyo-ekonomik statüye sahip kişiler, kırsal kesimde yaşayanlar, düşük okuma-yazma seviyesine sahip olanlar veya bilgisayar kullanmasını bilmeyenler için bir sınırlılık oluşturmaktadır.

Teknoloji ve Sağlık

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ürün ya da hizmet sunumunda geleneksel mecraları kullanan reklam verenleri de yeni bir mecra olarak dijitale yönlendirmiştir. Dijital mecralarda ürün, hizmet ve reklam kavramlarına ilişkin her geçen gün yeni tanımlamalar oluşmaktadır.

Konuyla ilgili Prof. Dr. Süleyman Karaçor: “İletişim teknolojilerindeki yeniliklerin kullanılması ile reklamlar toplumsal yaşantının her alanında görülmeye başlamıştır. Böylelikle var olan rekabet iyice artarak ürünleri ve hizmetleri, bilgiye ve sanal ürünlere dönüştürmektedir. Yeni teknolojik gelişmeler sonucunda tüketiciler, ürün ve hizmetler arasında kıyaslama yapabilme, fiyatlarını karşılaştırabilme gibi yeni bilgiler edinebilme olanağına da kavuşmaktadırlar” demiştir.

Sağlık ve hastalıkla ilişkilendirilen tüketim mekanizmasının ticarileşen sağlık sektörü açısından insanların hayatta kalma ihtiyaçları üzerinden yönlendirildiği görülmektedir. Buna ek olarak sağlık ve hastalık sadece hayatta kalma ihtiyacı değil, saygınlık ve kendini gerçekleştirmede de kendini konumlandırmaktadır.

Geleneksel medya mecralarının yanı sıra hızla artan kullanıcı sayısıyla dijital medya mecraları sağlık alanında ‘hasta’ tanımlamasının ötesinde tüm bireylere ulaşma amacı taşıyan dev ilaç şirketlerinin, sağlık profesyonellerinin ve özel sağlık kuruluşlarının sıklıkla kullandığı alanlardır.

Pazarlama Kampanyaları

Sağlık alanında pazarlama kampanyaları küresel ilaç firmaları ile bu endüstriye hizmet edenler için, yanlış anlaşılmış hastalıkların daha iyi anlaşılması ve en son çıkan ilaçlar hakkında kaliteli bilgi vermek için önemli değerlendirilmektedir.

Sağlık alanı için yazılmış SEO yazımız için ”Sağlık Alanında SEO