GELENEKSEL PAZARLAMADAN YENİ PAZARLAMA ANLAYIŞINA GEÇİŞ

0
97

Pazarlama, ürün ya da hizmetlerin tanıtımını, satışını yapma eylemine denir. Pazarlama, 1850’den günümüze kadar birtakım aşamalardan geçmiştir. Bu değişim sürecinde, pazarlama tanımı dâhil pek çok kavram değişim göstermiştir. İşletmelerde organizasyon yapısı bile değişerek, pazarlama etrafında odaklanıp, tüm çalışanların temel amacı pazarlama haline gelmiştir. Geleneksel pazarlama yöntemlerinden farklı olarak, müşteriyle iletişimin önem kazandığı pazarlama iletişimi unsurları ön plana çıkmıştır. Bunun yanı sıra, insanlar artık çok daha bilgili. Bilgiye kolay ulaşıyorlar. Kolay ulaşılan şeyler çabuk tüketiliyor ve her zaman daha fazlası isteniyor. Bu durumu fark eden işletmeler, kurumlar ve markalar dijital çağa ayak uydurmakta ısrarcı oluyor. Bunun gerisinde kalanlar ise geleneksel pazarlama yöntemine devam ederken, aslında yavaş yavaş siliniyorlar. Tüm bunlar değişirken, teknolojinin değişimi, gelişimi ve yenilenme süreci de her geçen gün daha hızlı bir yol kat etmeye devam ediyor. Her yenilik, bir değişimi beraberinde getiriyor.

Her şey gibi medya da değişiyor

İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları, teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir yöne doğru evriliyor. İnsanlar değişirken, markaların buna ayak uydurmaması söz konusu bile olamaz. Bu değişim yeni medya kavramını da beraberinde getiriyort. Artık geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş yapmış bulunuyoruz. Geleneksel medya tamamen bitmese bile işlevini yavaş yavaş kaybediyor diyebiliriz. Buna bağlı olarak kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri de yeniliklere bağlı olarak değişiyor. Bu değişim farklı stratejileri ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. Yukarda da değinildiği gibi, pazarlamanın geçirdiği 4 dönem vardır. Bunların ilki, ‘’ürün odaklı’’ pazarlamadır. Ne üretirsem onu satabilirim düşüncesini hâkim olduğu dönem olarak adlandırabiliriz. İkincisi ise ‘’müşteri odaklı’’ pazarlamadır. Bu aşamada, müşteri ön plana çıkmaya başlar. Üçüncü aşama, ‘’değer odaklı’’ pazarlamadır. Müşterinin etkisinin daha net hissedildiği dönemdir. Son aşama olan dördüncü aşama ise ‘’teknoloji ve deneyim odaklı’’ pazarlama aşamasıdır.  Pazarlamanın, bu aşamaları geçirmesinin en temel iki sebebi vardır:

Teknolojinin Gelişmesi

Teknoloji, işletmelere, hedef kitleye kendilerini göstermek ve duyurmak adına bir platform sunmaktadır. İşletmelerin tanıtımlarını, ürünlerini ya da hizmetlerini sesli, renkli ve hareketli görüntülerle aktarmalarını sağlamaktadır. Teknoloji aynı zamanda müşteri ilişkileri yönetim sistemleri ile birlikte mevcut müşterilerini elde tutma, yeni müşteriler edinme imkânı sağlamaktadır. Geleneksel pazarlamanın sağladığı feedbacklerden daha ayrıntılı bir feedback analizi sunmaktadır. Teknoloji sayesinde, kurumlar ve işletmeler, müşterilerinin ya da hedef kitlelerinin hareketlerini, beğeni ve tutumlarını her an takip edebilmektedir. Teknoloji, aynı zamanda hedef kitle seçmede ve dağıtımda kolaylık ve ucuzluk sağlamaktadır.

Küreselliğin ve Küresel Rekabetin Artması

Küreselleşme malların, hizmetlerin, teknolojinin, kültürün ve bireylerin hızlı ve sürekli bir şekilde sınır ötesine akmasıdır. Buna bağlı olarak küreselleşme işletmeler için yeni pazar, yeni müşteri, yeni rakip gibi değişimleri beraberinde getirmiştir. Tüm bu değişimlerin başında gelen şey ise, pazarlama anlayışıdır. Mal ve hizmetlerin küreselleşme ve teknolojinin gelişimiyle, bu kadar kolay bir şekilde yayılması, işletmeler arası rekabeti daha da kızıştırmakta, rekabet üstünlüğü elde etmek için bir takım pazarlama stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır.