Dijital Pazarlamada Dev Güç: Sosyal Medya ve Yönetimi

0
71
Dijital Pazarlamada Dev Güç: Sosyal Medya ve Yönetimi

Teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin getirisi olan dijitalleşme, pazarlamanın da geleneksel ve dijital olarak iki kategoriye ayrılmasına sebep olmuştur. İşletmeler de küreselleşme ve daha çok insana ulaşabilmek adına bu teknolojiyi fırsat görmekte ve dijital ortamlarda yerlerini almaktadır. Dijitalleşme yolunda gitmeyen işletmelerin geleceği pek de parlak görünmemektedir.

Dijital Pazarlama Nedir?

Günümüzün odak noktası haline gelen dijital pazarlamayı tanımlamak çok da güç değil. Dijital pazarlama; dijital kanallar ve mecralar yolu ile yapılan satış çabası uygulamalarının tümüdür. Sosyal medya da bu dijital kanalların en güçlülerinden biridir.

Sosyal Medya’nın Gücü

We Are Social ve Hootsuite’in “Digital in 2020” raporuna göre Türkiye nüfusunun %64’ü sosyal medya kullanıcısı. Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının alışkanlıklarına bakıldığında ise; kullanıcıların %88’i sosyal medya paylaşımları ile etkileşime geçmekte, ortalama 3 saat sosyal medyada zaman geçirilmektedir. Bu raporun verilerine göre ise Türkiye’de işletmelerin sosyal medya reklamlarında harcadığı miktar 424 milyon dolar.

Dijital Pazarlamada Sosyal Medya

Sosyal medya, markaların tüketiciler ile etkileşime girmesi, daha az maliyetle daha fazla tüketiciye ulaşması ve bunun sonucunda da küreselleşmeye başlaması için çok büyük fırsattır. Markalar sosyal medya sayesinde kendilerini, ürünlerini ve hizmetlerini daha kolay şekilde tüketicilere yansıtabilmektedir. Yani markalar sosyal medya kanalı ile kendilerini dünyaya sunabilmektedir. Hatta bir sosyal medyada kullanıcısı daha önce hiç duymadığı, bilmediği markaya sosyal medya yolu ile ulaşabilmekte, markanın sayfasını inceleyerek hakkında bilgiye ulaşabilmekte, ürünlerini inceleyerek satın alabilmektedir.

Markalar için her ne kadar büyük bir fırsat olsa da bunu krize çevirmemek adına sosyal medya yönetimlerini iyi yapmak durumundalar. Sosyal medya markanın büyük bir tüketici kitlesi tarafından görünen yüzü ve imajıdır. Bu nokta da iyi bir sosyal medya yönetimi devreye girmektedir.

Başarılı Bir Sosyal Medya Yönetimi

Sosyal Medya’nın gücünden bahsetmiştik. Bu güç dijital pazarlamada Sosyal Medya Pazarlaması, Sosyal Medya Yönetimi gibi alt sistemler oluşmasını sağlamıştır. Markaların başarılı bir sosyal medya yönetimi için uygulaması gereken temel sosyal medya stratejeleri bulunmaktadır.

  • Markanızı iyi tanımak, mevcut sosyal varlığın farkında olmak.

Markanın iyi tanınması, sosyal medyada da kendini o derece iyi şekilde yansıtılabilmesi anlamına gelir. Sosyal medya kullanıcıları, müşteriler, potansiyel müşteriler siz markanızı tanıdığınız kadar markanızı tanırlar.

Sosyal varlığın farkında olmak ise hangi sosyal mecralarda ne kadar aktif olduğunuzun, hesap kurulumlarınızın tamamlanması, rakip araştırmaları ve bu rakiplerin sosyal medya davranışlarının denetlenmesi ile ilgilidir.

  • Hedef kitlenin, ideal ve potansiyel müşterilerin belirlenmesi.

Doğru insanlara hitap edildiğinde satışlar da o oranda olumlu yönde etkilenecektir. Doğru hedef kitleye ulaşmak için değerlendirilecek nitelikler; yaş, coğrafi bölge, gelir düzeyi, kullanıcıların tercih ettikleri sosyal medya araçları olarak sıralanabilir.

  • Sosyal medya hedeflerinin belirlenmesi.

Marka bilinirliğini arttırmak, siteye ve hesaba trafik çekmek, tüketiciler ile etkileşimi arttırmak, başarılı müşteri destek hizmetleri sağlamak gibi hedefler belirlenmesi markanın, belirlenen hedef kitleye doğru şekilde ulaşmasını sağlayacaktır.

  • Başarı ölçümlemesi

Sosyal medyadaki tüm hareketlerin haftalık aylık gibi ölçümlerinin yapılması ve başarı oranının belirlenmesi gerekli durumlarda, gerekli aksiyonların alınmasını sağlayacaktır. Ölçümlenebilecek bazı metrikler; paylaşım sayısı, beğeni sayısı, yorum sayısı, ulaşılan kişi sayısı, etiketlenme sayısı.

  • Etkileyici içerik oluşturma

İçerikler ne kadar ilgi çekici ve etkileyici olursa etkileşim sayısı da o kadar artacaktır. Bunun sonucunda da organik takipçi kitlesi oluşturulabilecektir.

  • Analiz ve optimize etmek

Sosyal medya yönetiminin en önemli basamağıdır. Yukarıdaki adımları izledikten sonra sonuçları değerlendirip elde edilen verilerin analizi çıkarılmalıdır. Bu analizler sonucunda da gerekli optimizasyonlar uygulandığında ve bu süreç sürekli devam ettirildiğinde ortaya başarılı bir sosyal medya yönetimi  çıkacaktır.